Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Chojnów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Chojnów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Chojnów.

Mapa Geoportal Chojnów
Mapa z granicą gminy Chojnów

Dane urzędu

Urząd Gminy Chojnówul.Fabryczna 1Chojnów, 59-225

Tel: 76 8188502

Fax: 76 8187587

Elektroniczna skrzynka podawcza: /9tvx3f84lx/skrytka

E-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Chojnów: 0209022

Witryna: www.gmina-chojnow.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Pyrzurzad@gmina-chojnow.pl

Aktualności z gminy Chojnów

Pobierz mapę gminy Chojnów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Chojnowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Chojnów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Chojnów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Chojnowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Chojnowa

Gmina Chojnów w liczbach

Powierzchnia gminy Chojnów*

231 km2

228 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Chojnów*

9 517 mieszkańców

940 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Chojnów*

41 mieszkańców na km2

1841 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Chojnów

Geoportal Chojnów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Chojnów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Chojnów.

Dostęp do danych Geoportalu Chojnów

Jak powstał Geoportal gminy Chojnów?

Geoportal Chojnów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Chojnów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Chojnów.

Geoportal Chojnów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Chojnów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Chojnów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Chojnów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Chojnów?

Informacje na Geoportalu Chojnów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Chojnów?

Korzyści z Geoportalu Chojnów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Chojnów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Chojnów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Chojnów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Chojnowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Chojnowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Chojnów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Chojnów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Chojnów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Chojnowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Chojnowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Chojnów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Chojnów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Chojnowie.

  Geoportal gminy Chojnów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Chojnów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Chojnowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Chojnów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Chojnowie.

  W Geoportalu Chojnów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Chojnów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Chojnowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Chojnów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Chojnów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Chojnów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Chojnów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Chojnów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Chojnów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Chojnów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Chojnów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Chojnowie. W Geoportalu gminy Chojnów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Chojnowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Chojnów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Chojnów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Chojnów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Chojnów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Chojnów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Chojnów.

 • Zabytki w gminie Chojnów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Chojnów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Chojnów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Chojnów.

 • Informacje o wyborach w gminie Chojnów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Chojnów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Chojnów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Chojnów dla mieszkańców

Geoportal Chojnów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Chojnów. Na mapie Chojnowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Chojnów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Chojnów. Korzystając z map Geoportalu gminy Chojnów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Chojnów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Chojnów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Chojnów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu