Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Chojnów w liczbach

Geoportal Chojnów
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Chojnów

Chojnów, gmina w województwie dolnośląskim, powiat legnicki.

Powierzchnia gminy Chojnów wynosi 231 km2, zajmuje 228 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Chojnów zamieszkuje 9 517 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 940 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Chojnów wynosi 41, jest 1841 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Chojnów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Chojnów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Chojnów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Chojnów: 231228
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Chojnów: 0,171218
Lesistość w % w gminie Chojnów: 20,81308
Ludność na 1 km2 w gminie Chojnów: 411841
Liczba ludności ogółem w gminie Chojnów: 9 517940
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Chojnów: -8,31808
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Chojnów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Chojnów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Chojnów: 16,83-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Chojnów: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Chojnów: 801380
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Chojnów: 2,71771
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Chojnów: 88,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Chojnów: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Chojnów: 112207
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Chojnów: 688,01908
Przedszkola bez specjalnych w gminie Chojnów: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Chojnów: 332,01221
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Chojnów: 92,5894
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Chojnów: 4,3382
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Chojnów: 772257
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Chojnów: 2 812-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Chojnów: 2 908-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Chojnów: 4 769-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Chojnów: 92,51151
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Chojnów: 29,21648
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Chojnów: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Chojnów: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Chojnów: 92,5988
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Chojnów: 29,21115

Źródłem danych statystycznych dla gminy Chojnów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Chojnów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Chojnów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.